musiqi
1. Xidmətin adı
 • Musiqi
2. Xidmətin məzmunu
 • xidmətin məzmununu iştirakçılara Azərbaycanın milli musiqi sənətinin tədris edilməsi, milli və klassik musiqi sənətinin, xüsusi səsə malik və ifa bacarığı olan şəxslərin peşəkarlığının artırılması, iştirakçıların professional səhnə ifa tərzi və mədəniyyətinin formalaşdırılması, habelə əlilliyi olan və olmayan musiqiçilərdən ibarət vokal və instrumental ansamblın yaradılması təşkil edir.
3. Xidmətin tətbiq dairəsi
 • müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər və onların uşaqları;
 • şəhid ailəsi üzvü;
 • valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar;
 • aztəminatlı ailələr;
 • əlilliyi olan şəxslər.
4. Xidməti həyata keçirən qurumun adı
 • “DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi” MMC.
5. Xidmətin hüquqi əsası
 • “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
 • “Sosial xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
 • “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
 • “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
6. Xidmət üzrə daxil olan müraciət forması
 • şəxsən;
 • qanuni nümayəndə vasitəsilə;
 • elektron.
7. Xidmət üzrə istifadə olunan kommunikasiya kanalı
 • çağrı mərkəzi;
 • “DOST” mərkəzləri;
 • Sosial Xidmətlər Agentliyinin yerli qurumları;
 • elektron sistemlər;
8. Xidmət üzrə cavablandırma formaları
 • şəxsən;
 • qanuni nümayəndə vasitəsilə;
 • çağrı mərkəzi vasitəsilə;
 • özünəxidmət (elektron sistemlər) vasitəsilə.
9. İmtinanın əsasları
 • sənədlərin natamamlığı;
 • təqdim olunmuş sənədlərdə təhrif olunmuş məlumatların olması;
 • bu pasportun 3-cü bəndində ilə müəyyən edilən kateqoriyalardan heç birinə aid olmaması;
 • “DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi” MMC-də xidmət göstərilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq seçim mərhələlərindən keçməməsi.
10. Xidmət istifadəçiləri
 • Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları;
 • əcnəbilər (Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan);
 • vətəndaşlığı olmayan şəxslər (Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan).
11. Xidmətə qəbul edilmə müddəti
 • 15 iş günü (daxil olan müraciətlərin sayından asılı olaraq növbəlik gözlənilməklə).
12. Xidmət haqqı
 • ödənişsiz
13. Xidmətin iş qrafiki
 • həftənin bazar günü və iş günü olmayan bayram günləri istisna olmaqla digər 6 günü.
14. Xidmətin göstərilmə yeri
 • “DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi” MMC.
15. Xidmət üzrə təqdim edilməli sənəd və materiallar
 • ərizə;
 • xidmətə cəlb olunacaq şəxsin, həmçinin müraciət edən və ya səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti);
 • xidmətə cəlb olunacaq şəxsin qanuni nümayəndəsi tərəfindən müraciət edildikdə onun müvafiq səlahiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (doğum haqqında şəhadətnamə, etibarnamə və s.);
 • yoluxucu xəstəliklərin daşıyıcısı olmaması və psixi sağlamlıq vəziyyəti barədə məlumat göstərilməklə, sağlamlıq haqqında tibbi arayış;
 • xidmətə cəlb olunacaq şəxsin bu pasportun 3-cü bəndində nəzərdə tutulan kateqoriyalardan birinə aid olduğunu təsdiq edən müvafiq sənəd;
 • 2 ədəd 3x4 sm ölçüdə fotoşəkil;
 • müvafiq sahə üzrə istedad və bacarığını təsdiq edən foto və ya video materiallar;
 • ümumtəhsil müəssisəsində oxuyan şəxslərə münasibətdə təhsil müəssisəsinin arayışı (dərs saatları barədə məlumat göstərilməklə).
16. Xidmət üzrə sənədlərin təqdim edilmə forması
 • əsli;
 • surəti;
 • elektron surəti.
17. Xidmət zamanı istifadə edilən elektron informasiya sistemləri
 • E-sosial;
 • MEİS:
 • “Sənəd dövriyyəsi” altsistemi;
 • “Əlillik” (TSERAS) altsistemi;
 • “Vətəndaşların qəbulu” altsistemi;
 • “Məşğulluq” altsistemi;
 • “Sosial ödənişlər” altsistemi;
 • “Ünvanlı yardım” (VEMTAS) altsistemi;
 • “Əlilliyi olan şəxslərin” reyestri;
 • “Şəhid və şəhid ailəsi statusu almış şəxslərin” reyestri;
 • “Məşğul şəxslərin” reyestri.
18. Xidmətə müraciətin elektronlaşma dərəcəsi
 • elektronlaşdırıla bilən.
19. Qrupların tərkibi
 • “peşəkar”, “orta” və “həvəskar” kateqoriyaları üzrə bölgü tətbiq edilməklə aşağıdakı yaşlarda:
 • 6-12 yaş;
 • 12-18 yaş;
 • 18-30 yaş;
 • 30 yaşdan yuxarı.
20. İştirakçıların sayı
 • qrup rəhbərinin müəyyənləşdirdiyi say əsasında.
21. Xidmət müddəti
 • 24 ayadək;
 • məşğələlər Mərkəzdə tərtib olunan cədvəl üzrə keçirilir.
22. Xidmətin dayandırılma əsasları
 • şəxsin malik olduğu xəstəliklərinin kəskin formada ağırlaşması (kəskinləşmə dövrü keçənədək);
 • “DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi” MMC-də xidmət göstərilən şəxslərin daxili nizam-intizam Qaydaları”nın pozulması.
23. Xidmətin nəticəsi
 • xidmət üzrə sertifikat.
24. Xidmət üzrə məsul şəxs
 • “DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi” MMC-nin direktoru.