dulusçuluq
1. Xidmətin adı
 • Dulusçuluq
2. Xidmətin məzmunu
 •  xidmətin məzmununu gilin xüsusi formaya salınaraq müxtəlif dekorativ elementlərin hazırlanması, bişirilməsi və boyadılması üzrə sənətin, habelə gildən hazırlanmış keramik əşya və fiqurativ əsərlər üzərində hər bir regionun milli-irsi dəyərlərimizə məxsus rəng harmoniyası və nəbati naxışlarının istifadəsinin öyrədilməsi təşkil edir.
3. Xidmətin tətbiq dairəsi
 • aşağıda qeyd edilən kateqoriya üzrə istedadlı şəxslərə göstərilən xidmətlər:
 • müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər və onların uşaqları;
 • şəhid ailəsi üzvü;
 • valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar;
 • aztəminatlı ailələr;
 • əlilliyi olan şəxslər.
4. Xidməti həyata keçirən qurumun adı
 • “DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi” MMC.
5. Xidmətin hüquqi əsası
 • “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
 • “Sosial xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
 • “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
 • “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
6. Xidmət üzrə daxil olan müraciət forması
 • şəxsən;
 • qanuni nümayəndə vasitəsilə;
 • elektron.
7. Xidmət üzrə istifadə olunan kommunikasiya kanalı
 • çağrı mərkəzi;
 • “DOST” mərkəzləri;
 • Sosial Xidmətlər Agentliyinin yerli qurumları;
 • elektron sistemlər;
8. Xidmət üzrə cavablandırma formaları
 • şəxsən;
 • qanuni nümayəndə vasitəsilə;
 • çağrı mərkəzi vasitəsilə;
 • özünəxidmət (elektron sistemlər) vasitəsilə.
9. İmtinanın əsasları
 • sənədlərin natamamlığı;
 • təqdim olunmuş sənədlərdə təhrif olunmuş məlumatların olması;
 • bu pasportun 3-cü bəndində ilə müəyyən edilən kateqoriyalardan heç birinə aid olmaması;
 • “DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi” MMC-də xidmət göstərilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq seçim mərhələlərindən keçməməsi.
10. Xidmət istifadəçiləri
 • Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları;
 • əcnəbilər (Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan);
 • vətəndaşlığı olmayan şəxslər (Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan).
11. Xidmətə qəbul edilmə müddəti
 • 15 iş günü (daxil olan müraciətlərin sayından asılı olaraq növbəlik gözlənilməklə).
12. Xidmət haqqı
 • ödənişsiz
13. Xidmətin iş qrafiki
 • həftənin bazar günü və iş günü olmayan bayram günləri istisna olmaqla digər 6 günü.
14. Xidmətin göstərilmə yeri
 • “DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi” MMC.
15. Xidmət üzrə təqdim edilməli sənəd və materiallar
 • ərizə;
 • xidmətə cəlb olunacaq şəxsin, həmçinin müraciət edən və ya səlahiyyətli şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti);
 • xidmətə cəlb olunacaq şəxsin qanuni nümayəndəsi tərəfindən müraciət edildikdə onun müvafiq səlahiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (doğum haqqında şəhadətnamə, etibarnamə və s.);
 • yoluxucu xəstəliklərin daşıyıcısı olmaması və psixi sağlamlıq vəziyyəti barədə məlumat göstərilməklə, sağlamlıq haqqında tibbi arayış;
 • xidmətə cəlb olunacaq şəxsin bu pasportun 3-cü bəndində nəzərdə tutulan kateqoriyalardan birinə aid olduğunu təsdiq edən müvafiq sənəd;
 • 2 ədəd 3x4 sm ölçüdə fotoşəkil;
 • müvafiq sahə üzrə istedad və bacarığını təsdiq edən foto və ya video materiallar;
 • ümumtəhsil müəssisəsində oxuyan şəxslərə münasibətdə təhsil müəssisəsinin arayışı (dərs saatları barədə məlumat göstərilməklə).
16. Xidmət üzrə sənədlərin təqdim edilmə forması
 • əsli;
 • surəti;
 • elektron surəti.
17. Xidmət zamanı istifadə edilən elektron informasiya sistemləri
 • E-sosial;
 • MEİS:
 • “Sənəd dövriyyəsi” altsistemi;
 • “Əlillik” (TSERAS) altsistemi;
 • “Vətəndaşların qəbulu” altsistemi;
 • “Məşğulluq” altsistemi;
 • “Sosial ödənişlər” altsistemi;
 • “Ünvanlı yardım” (VEMTAS) altsistemi;
 • “Əlilliyi olan şəxslərin” reyestri;
 • “Şəhid və şəhid ailəsi statusu almış şəxslərin” reyestri;
 • “Məşğul şəxslərin” reyestri.
18. Xidmətə müraciətin elektronlaşma dərəcəsi
 • elektronlaşdırıla bilən.
19. Qrupların tərkibi
 • 10-15 yaş;
 • 15-25 yaş;
 • 25 yaşdan yuxarı.
20. İştirakçıların sayı
 • qrup üzrə 9 nəfərdən az olmamaqla.
21. Xidmət müddəti
 • 12 ayadək;
 • məşğələlər Mərkəzdə tərtib olunan cədvəl üzrə keçirilir.
22. Xidmətin dayandırılma əsasları
 • şəxsin malik olduğu xəstəliklərinin kəskin formada ağırlaşması (kəskinləşmə dövrü keçənədək);
 • “DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi” MMC-də xidmət göstərilən şəxslərin daxili nizam-intizam Qaydaları”nın pozulması.
23. Xidmətin nəticəsi
 • xidmət üzrə sertifikat.
24. Xidmət üzrə məsul şəxs
 • “DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi” MMC-nin direktoru.